bergvärme

Värme med bergvärme

Bergvärmeuppvärmning är ekonomisk och miljövänlig – men du kan inte installera den överallt. Stort utrymmesbehov: Omformande plana samlare kräver ett outvecklat område som är ungefär dubbelt så stort som det område som ska uppvärmas senare. Fördelarna med uppvärmning med bergvärme övertygar fler och fler husägare – särskilt eftersom de höga investeringskostnaderna främjas omfattande. Grundtanken med bergvärme uppvärmning är: “I jorden har vi en konstant temperaturnivå som stiger stadigt ju djupare vi går. Denna värme måste användas, “ förklarar Johan Dork från Bergvärmeföreningen. Hur fungerar bergvärme? För att använda bergvärme  i Göteborg direkt måste man gå hundratals meter djupt. Detta är värt för vissa stora anläggningar, men inte för att värma ditt eget hem. ”Men redan på ett djup av 25, 45 eller 95 meter är temperaturen stabilt 9 grader året runt. Det görs användbart med hjälp av så kallade bergvärmesystem nära ytan“. Ett sådant system fungerar som ett kylskåp, bara i motsatt riktning. ”En flytande kylvätska pumpas genom värmeavskiljare i marken. Detta absorberar värmen via rör väggarna och förångas i processen”, säger Magnus Andersson från den svenska energimyndigheten. Gasen komprimeras sedan av värmepumpen under högt tryck och upphettas under processen. Värmen överförs till vattnet i värmesystemet i en värmeväxlare. Trycket släpps innan värmeöverföringsvätskan flyter in i sonden. Vätskan kyls sedan ner till sin ursprungliga temperatur. Plattsamlare med stora egenskaper Att planera ett så komplext system optimalt kräver mycket specialistkunskap. Energirådgivning är en bra grund. ”Då bör du jämföra tre erbjudanden från hantverkare med erfarenhet av installation av värmepumpar”, rekommenderar Magnus Andersson. Den första frågan är: Hur utvecklas bergvärme? ”Ormformade plattansamlare installerade horisontellt på ett och en halv meters djup används främst i nya byggnader,” rapporterar Karl Holmgren, VD för Värmepump Stockholm. En förutsättning för installationen är ett lättillgängligt område som är ungefär dubbelt så stort som det område som ska uppvärmas senare. Den får inte komprimeras eller byggas senare. ”Hembyggare kan lägga ut rörsystemet för hand och spara kostnader som ett resultat.” Söka på hundra meters djup på små tomter Det dyrare alternativet är en sond som borras vertikalt i marken. Huruvida en eller flera sonder används och hur djupa de måste vara beror på energibehovet. ”För ett enfamiljshus med en bostadsyta på hundratjugo kvadratmeter borras en sond vanligtvis till ett djup av cirka etthundra meter,” detta är enligt Karl Holmgren som en tumregel. Men underlaget och till exempel bergets konduktivitet måste också beaktas. Ett sådant hål är lättare att åstadkomma i en ny byggnad än i den befintliga. Under tiden ökar dock andelen värmepumpar i renoverade byggnader avsevärt. ”Företag anpassar sig till detta: Det finns nu också små borriggar som kan användas i begränsade områden,” förklarar Karl. Byggnader bör vara välisolerade Det är inte tillräckligt att trycka på värmekällan. Bergvärme uppvärmning är bara energi känslig om värmepumpen använder så lite el som möjligt, dvs att den måste höja temperaturen som kommer från jorden så lite som möjligt. ”Det är perfekt om värmepumpen kan arbeta med en flödestemperatur på trettiofem och fyrtio grader”, säger Karl. ”Vid sådana temperaturer kan emellertid

Läs mer »