värmepump

Värmepumpen, den självklara värmekällan till ditt hushåll

Ett system med många fördelar Vinn, spara och använd rätt energi när som helst med en värmepump. Genom att använda dessa metoder till din värmeteknik skapar du en oas av välbefinnande för dig själv och din familj. Du skyddar också miljön genom att använda förnybara energier. Värmepumpen Stockholm erbjuder dig råd, planering och implementering av energiförsörjningen för ditt hem. Vi kombinerar teknisk kompetens med den senaste tekniken. Resultatet är ett modernt värmesystem som skyddar miljön och din plånbok. Eftersom en värmepump till stor del använder fri miljövärme är den inte bara mycket miljövänlig. Det erbjuder också mycket låga drifts- och förbrukningskostnader. Jämfört med andra uppvärmningstekniker är de förbrukningsrelaterade kostnaderna per kvadratmeter 45 till 55 procent lägre än gasuppvärmning eller oljeuppvärmning. Den initiala investeringen betalade för sig själv på rekordtid. Dessutom gör en värmepump dig oberoende av fossila bränslen och import av utländsk energi med prissvängningar som är svåra att beräkna. Och underhållsarbetet för en värmepump är också lågt och endast nödvändigt med långa intervaller. Det finns inga kostnader för skorstenens svep och utsläppstest. Spara på miljön och din ekonomi Med en värmepump säkerställer du kostnadsmedvetet och miljövänlig uppvärmning i ditt hem. Den högutvecklade tekniken för detta system lyckas generera hundra procent värmeeffekt från bara 35 procent av den levererade elen. Det betyder att värmepumpen är långt fram när det gäller miljövänlighet, eftersom energikällorna ligger precis utanför dörren. Högteknologiska utbytessystem tar bort värme från jorden, luften eller vattnet och bringar det till en högre temperaturnivå inuti enheten. Den resulterande värmen kan nu användas för uppvärmning. I princip fungerar värmepumpen som ett kylskåp – bara tvärtom. Om du är intresserad av ett av nedanstående system så finns det återförsäljare och installatörer av värmepumpar i Malmö, det är bara att kontakta dem. Luft som värmekälla Luften dras in via en tyst fläkt. En värmeväxlare extraherar energin från luften. Värmepumpen omvandlar denna energi till användbar värme för huset. På grund av den låga installationen är denna princip särskilt lämplig för att konvertera ett befintligt värmesystem till en värmepump. Men många lågenergihus värms också upp med denna teknik. Jord som värmekälla I den geotermiska processen sjunks en eller flera sonder 60–200 meter djupt ned i marken, hur långt varierar efter behov. En värmeöverföringsvätska transporterar den geotermiska värmen till värmepumpen, där den kan användas för huset. Denna vanligaste typ av värmepump fungerar med praktiskt taget samma effektivitet året runt på grund av de konstanta temperaturerna i jordens djup. För hålen krävs ett relativt litet område. Grundvatten som värmekälla Där grundvattnet finns kan det också användas för värmeförsörjning. Grundvatten transporteras till en värmeväxlare via uppsugning, där värmepumpen absorberar energi och gör den användbar som termisk energi. Grundvattnet rinner tillbaka in i en sekund. Användningen av grundvatten som värmekälla ger maximal effektivitet året runt.

Läs mer »