Hur du skapar ett flygblad?

Den centrala funktionen av flygblad – lätt att producera, lätt att konsumera – är ständigt miljövänliga och har alltid tagit många beställningar till tryckindustrin. Tryckta flygblad är också ett av de viktigaste medlen i fysisk marknadsföring. Det finns emellertid en skillnad med historiska broschyrer: Numera skrivs flygblad för det mesta ut för specifika målgrupper och är mindre och mindre spridda över befolkningen enligt vattenkanna-principen. Du kan enkelt göra flygblad ifrån ett tryckeri i Göteborg.

Formatera för flygblad och broschyrer som skrivs ut i Stockholm
Har du dina designidéer i åtanke och experimenterar du redan med layouten? De vanligaste formaten för flygblad och vikta ark är: A3, A4 och A5. När alla beslut har fattats måste data fortfarande konverteras till utskrivbara format (CMYK-läge). Om det här ämnet är främmande för dig kan ett tryckeri göra det åt dig.
Tryckeriernas maskin för digitaltryck hanterar sedan alla beställningar på nolltid och du kan ha dina tryckta reklamblad och vikta reklamblad i dina händer på mycket kort tid. (Om du är intresserad av vikbara reklamblad så finns det tryckerier som gärna ge dig råd om de olika vikningsteknikerna i deras erbjudande.)
Det bästa flygbladstryckföretaget är ett tryckeri i Stockholm som har varit i branschen länge. De skriver också ut reklamblad där deras underbara tryckfärger implementeras: Flyer med speciell färg, flygblad, med laminering, flygblad med prägling eller effektfilmer, flygblad med blindprägling, flygblad med cellofan eller Laminering. De har de mesta, kontakta dem för att så vad de kan erbjuda just dig?

Den bästa flyer någonsin
Att skriva flygblad blev barnlek kort efter uppfinningen av boktryck – för mer än 600 år sedan – kan du alltid använda samma tryck-mall. Folk brukade prata om broschyrer och de blev mycket populära på några år. Cirka 1600 var det fortfarande mycket tidskrävande att skriva ut hela böcker. Vid den tiden kunde den allmänna befolkningen antingen inte läsa alls eller bara mycket dåligt. Men några få ord eller en grafik tryckt på flygbladet kan också dechiffreras och förstås med rudimentära läsförmågor. Folk blev galna i flygblad.
Att skriva ut och distribuera flygblad har en 600 år gammal tradition. Politiska och militära tvister har konsekvent förlitat sig starkt på användningen av flygblad. Religionens krig under 1600- och 1700-talet beror till stor del på flygblad. På den tiden tillhörde mer än 80% av befolkningen en olaglig lägre klass, som informerade varandra åtminstone från 1600 med enkla tryckmaterial och inom ramen för reformationen. Resultatet av dessa flygblad var en social förbränning, uppkomsten av en medelklass och slutligen absolutismens slut.
Under trettioårskriget förlitade sig särskilt svenskarna på det enorma värdet av det tryckta flygbladet som ett medel för politisk propaganda. Svenska skrivare översvämmade Tyskland med lovsång för den protestantiska saken, vilket förklarar populariteten hos den dåvarande svenska kungen Gustav Adolf. Hans hederstitel – Lejonet från midnatt – utvecklades från en av dessa, kanske de bästa eller åtminstone de mest framgångsrika flygbladen någonsin. Hur ska du ha ditt flygblad?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest