Varför fasadrenovering?

Jag fick denna fråga ställd till mig i en kommentar efter förra veckans inlägg. Först tänkte jag inte så mycket på den. Med risk för att brista i ödmjukhet så är det faktiskt ganska många frågor som kommer in i min. Om jag skulle tänka på innebörden av alla skulle jag knappt ha tid att tänka på något annat. Den här frågan kände jag dock att jag ville återkomma till. Varför utför man egentligen fasadrenovering? Det känns relevant för mig att nämna utifall att några fler har ställt sig denna fråga.

Låt oss börja med fasaden för att förstå fasadrenovering. Fasaden är det skal som skyddar ett hus, en fastighet, från yttre påverkan. Sverige är ett kargt land med stundtals väldigt utmanande klimat. Husen står pall för vind, snö, värme – ja, stora väderomväxlingar. Det är detta som ligger till grund för behovet av fasadrenovering. Yttre påverkan sliter ut husen, spricka för spricka. När lång tid har gått kan hålrum ha uppstått i fasaden. Utan fasadrenovering kan vatten ta sig in i byggnadens väggar. I värsta fall även in i människors hem eller företags lokaler.

Kort och gott: Det är av största vikt att en fastighetsägare säkerställer att sådant inte händer. Det säkerställs genom att låta en professionell firma utföra fasadrenovering. Fasadrenovering är nämligen det som kan göra att huset står pall under lång tid framöver. ”Vadå, under flera år?” kanske ni tänker. Då kan jag säga att en fasadrenovering, om den utförs på rätt sätt, kan göra att huset står pall under flera decennier.

Det som tar emot är förstås kostnaden och stöket som en fasadrenovering innebär. Det blir högljutt, det tar tid och det kostar fastighetsägare och brf mycket pengar. Men det är värt varenda krona. Åtgärden gör att husets fasad inte behöver fixas på oerhört lång tid framöver. Det är, precis som stamrenovering, någonting som förr eller senare måste göras. När det väl är gjort kan man andas ut på ett sätt man aldrig trodde man skulle göra. Man är ”klar”.

Fasadrenovering har ytterligare fördelar. En sådan är att byggnadens utseende förnyas och föryngras. Det är inte bara fördelaktigt för att det är fint att titta på. Det kan också höja värdet på hela fastigheten och på bostäderna inuti. Fasadrenovering är och kommer alltid att vara en bra ekonomisk investering. Detta är något som jag tycker att fler borde känna till.

Ha nu en fantastisk dag!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest